Pro rodiče » Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence, školní speciální pedagog. Dále se na poradenských službách školy významně podílí třídní učitelé.

Výchovná poradkyně

Mgr. Jiřina Šostková

Telefon: 604 215 358
Email: zspsostkova@seznam.cz

Konzultační hodiny výchovná poradkyně:
Každý den - 7.30 -8.00
Pondělí - 10.00 - 11:00

Po vzájemné dohodě je možný i jiný termín, který vám bude lépe vyhovovat.
Konzultaci je nutné předem domluvit osobně, telefonicky nebo e-mailem.

S čím může výchovný poradce pomoci

Školní metodik prevence

Mgr.Romana Suchá

Telefon: 725 583 600
E-mail: pskola@novy-bor.cz

Konzultační hodiny:
Pondělí    9-11 h
Čtvrtek    8-11 h

Konzultace i mimo hodiny kdykoli po telefonické domluvě.

Náplň činnosti metodika prevence

 

Kariérní poradce

Mgr. Romana Suchá

Telefon: 725 583 600

Konzultace po osobní nebo telefonické domluvě. 

Důležité informace týkající se přijimacího řízení na střední školy 2024

https://www.prihlaskynastredni.cz/

KE STAŽENÍ

Halloween
Halloween
Třídíme odpad
Třídíme odpad