Pro rodiče » Školní rok 2023/2024

Školní rok 2023/2024

ŠKOLNÍ PRÁZDNINY

podzimní prázdniny čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
vánoční prázdniny sobota 23. prosince 2023 až úterý 2. ledna 2024
pololetní prázdniny pátek 2. února 2024
jarní prázdniny 26.2. - 3.3.2024
velikonoční prázdniny čtvrtek 28.března 2024
letní prázdniny 29.6.2024-1. září 2024

PEDAGOGICKÉ RADY

 • 20.11.2023
 • 22.1.2024
 • 22.4.2024
 • 19.6. 2024

Plán třídních schůzek

 • 21.11.2023
 • 23.1. 2024
 • 23.4. 2024

PLÁNOVANÉ AKCE 

Září

 • Jsme kamarádi – aktivity zaměřené na stmelení třídních kolektivů podpora přátelských vztahů mezi kamarády 4
 • Zahraniční spolupráce s partnerskou školou v německém Haldensleben - setkání s německými kamarády v naší škole - společný výlet do Prahy a na Máchovo jezero
 • Normální je nekouřit – program podpory zdraví a prevence kouření
 • Příprava projektu 72 hodin pro město – výroba hmyzích domků
 • Okresní přebor žáků v orientačním běhu kolem Máchova jezera
 • Sběr kaštanů a žaludů

Říjen

 • Oslava 75. výročí založení školy
 • Den stromů – projektový den
 • 72 hodin pro město –dobrovolnická akce ochrany ŽP
 • Přednáška Probační a mediační služby z oblasti prevence kriminality objasňující problematiku soudnictví ve věcech mládeže
 • Haloweenské řádění- dlabání dýní,vaření dýňových dobrot kouzelných lektvarů

Listopad

 • Burza středních škol
 • Finanční gramotnost – prevence proti zadlužování
 • Výlet do jelení obory ve Skalici

Prosinec

 • Den boje proti AIDS- přednáška
 • Zlatá jehla – soutěž zručnosti dívek
 • Mikulášské nadělování
 • Vánoční jarmark
 • Vánoční zpívání

Leden

 • My tři králové jdeme k vám- projekt Sněhové radovánky- zimní sporty
 • Stop závislosti- prevence rizikového chování
 • Volba povolání- příprava vycházejících žáků n budoucí profesi

Únor

 • Bacil mě bacil – projekt prevence nemocí z nachlazení
 • Eskymácká škola – projekt seznámení s životem lidí na dalekém severu
 • Turnaj ve vybíjené – okresní přebor
 • Vycházka ke krmelci – péče o zvěř v zimě
 • Maškarní karneval, hry soutěže

Březen

 • Veselé zoubky – program prevence zubního kazu
 • Drum ben- bubnováním proti stresu a agresivitě
 • Školní turnaj ve florbalu
 • Mladý výtvarník- výtvarná soutěž
 • Vítání jara – putování za skřítkem Bledulínkem – výlet do Pekla za bledulí jarní

Duben

 • Zlaté kladívko- soutěž zručnosti chlapců
 • Velikonoční tvoření
 • Den Romů- multikulturní výchova
 • Integrovaný záchranný systém – předvedení práce složek IZS
 • Tajemství vody – projekt u příležitosti Světového dne vody

Květen

 • Školní kolo v lehkoatletickém čtyřboji
 • Okresní přebor sportovních her mládeže
 • Svátek matek – výroba dárků pro maminky

Červen

 • Den dětí – soutěže, hry, zábava
 • Pobytová akce – projekt prevence rizikového chování
 • Rozumíme penězům– projekt zaměřený na hospodaření s penězi
 • Školní výlety
 • Exkurze
Návštěva sklářského učiliště
Návštěva sklářského učiliště
Vánoční jarmark
Vánoční jarmark