Naše škola » Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Následující informace uvádíme v souladu se Zákonem o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb.

Základní informace

Název školy Základní škola praktická, Nový Bor, náměstí Míru 104, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
Sídlo školy, kontaktní poštovní adresa a adresa pro osobní návštěvu náměstí Míru 104, Nový Bor, PSČ  473 01
Zřizovatel Město Nový Bor, náměstí Míru 1, 473 01   Nový Bor
Právní forma příspěvková organizace
Hlavní účel a předmět činnosti Organizace byla zřízena za účelem  poskytování základního a zájmového vzdělávání v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.
Statutární zástupce Ředitel školy, jmenovaný a odvolávaný radou města Nový Bor  nebo osobou jím pověřenou. Je pověřen vedením školy a jednáním s úřady ve všech oblastech, které přísluší řediteli. 
Úřední hodiny Pracovní dny 7.00 – 15.00.
V době hlavních prázdnin upraveno a zveřejněno na webu školy.
Identifikační číslo 70975191
ID datové schránky d2fma2a
Bankovní účet  
Adresa e-podatelny  
Žádost o informace Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Pravidla pro poskytování informací upravuje směrnice ředitelky školy (k dispozici v ředitelně školy).

Organizační struktura školy


Organizační složky:

  • základní škola
  • školní družina
Ředitelka školy Mgr. Romana Suchá (v době nepřítomnosti zastupuje Jana Bártová)
Vychovatelky školní družiny Andrea Brúcknerová
Bc. Jana Nováková
Výchovný poradce Mgr. Jiřina Šostková
Metodik prevence Mgr. Romana Suchá
Ekonomka  Jana Bártová
Pracovníci určení k poskytování informací Mgr. Romana Suchá
Školská rada

předseda - Mgr. Jitka Matoušková

zástupce zřizovatele - Bc.Zora Šepsová
zástupce rodičů - Martina Masarová