Pro rodiče » Kroužky na naší škole

Kroužky na naší škole

Logopedický kroužek

Se správnou výslovností a rozšiřováním slovní zásoby pomáhá dětem v logopedickém kroužku paní ředitelka Romana Suchá.

Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek vede Marcela Vaníčková. Naše děti jsou velmi šikovné na výtvarnou výchovu a pracovní vyučování. Jen občas potřebují poradit a povzbudit. Ve výtvarném kroužku vznikají doslova umělecká díla.

Kroužek informatiky

Když si děti neví rady s prací na počítači, vždy jim poradí naše paní vychovatelka a zároveň osobní asistentka Andrea Brüknerová. Děti, které chodí do kroužku informatiky, jsou při používání výukových programů a počítače v ostatních hodinách naprosto samostatné.

Tanční kroužek

Vede Andrea Brücknerová.

NA PŘIHLÁŠCE DO KROUŽKU SE DOMLUVÍTE S PANÍ UČITELKOU NEBO UČITELEM VE VAŠÍ TŘÍDĚ:

Výtvarný kroužek
Výtvarný kroužek
Výtvarný kroužek
Výtvarný kroužek