Pro rodiče » Třídy

Třídy

I. třída - 1., 3. ročník

třídní učitelka: Mgr. Martina Gregorová
   

II. třída - 2. a 5. ročník

 třídní učitelka: Mgr. Petra Bohuňková
   
hudební výchova: Mgr. Marcela Vaníčková
pracovní vyučování: Lenka Vyskočilová

III. třída - 4. ročník

 třídní učitelka: Bc. Marcela Vaníčková
vlastivěda, tělesná výchova, přírodověda: Ing. Dana Dutá

IV. třída - 6. a 7. ročník

třídní učitel: Mgr. Pavel Plánička
český jazyk, výtvarná výchova, hudební výchova, angličtina, informatika: Mgr. Jitka Matoušková
přírodopis, dějepis: Ing. Dana Dutá
němčina: Lenka Vyskočilová

V. třída - 8. ročník

 třídní učitelka: Mgr. Jiřina Šostková
český jazyk, tělesná výchova, pracovní vyučování: Ing. Dana Dutá
angličtina: Mgr. Jitka Matoušková 
výtvarná výchova: Mgr. Marcela Vaníčková
němčina: Lenka Vyskočilová

VI. třída -  9. ročník

 třídní učitelka: Ing. Dana Dutá
český jazyk, hudební výchova: Mgr. Romana Suchá
matematika, angličtina: Mgr. Jitka Matoušková
výtvarná výchova: Mgr. Marcela Vaníčková
tělocvik, pracovní vyučování, zeměpis, fyzika: Mgr. Pavel Plánička
informatika: Mgr. Jiřina Šostková
němčina: Lenka Vyskočilová

Logopedická intervence: Mgr. Romana Suchá

Vychovatelky a asistentky pedagoga - Andrea Brucknerová, Mgr. Jitka Matoušková,  Lenka Vyskočilová a Nela Hájková

Výchovná poradkyně: Mgr. Jiřina Šostková

Konzultační hodiny výchovná poradkyně:
Každý den - 7.30 -8.00
Středa - 10.00 -10.45
Každý den odpoledne dle dohody.

Paní uklízečka: Irena Hájková

Pan školník: Jaroslav Hrabec
 

První třída
První třída
Druhá třída
Druhá třída
Třetí třída
Třetí třída
Čtvrtá třída
Čtvrtá třída