Naše škola » Jak to u nás vypadá

Jak to u nás vypadá

Ve škole máme šest kmenových učeben, počítačovou učebnu, pracovnu pro výuku pracovního vyučování, 2 dílny, cvičnou kuchyň, hernu, posilovnu a tělocvičnu. Naše škola prošla v roce 2022/2023 rozsáhlou rekonstrukcí. 
Školní pozemek se zahradou, kde pracujeme, je hned u školy.
Máme dostatečné množství učebnic a pracovních sešitů. Při vyučování využíváme spoustu obrázků, výukový software a interaktivní pomůcky. Ve všech třídách máme interaktivní tabule.
Na obědy chodíme do školní jídelny, která je ve vedlejší základní škole. Máme to asi 2 minuty pěšky.

Budova školy na náměstí Míru
Budova školy na náměstí Míru
Počítačová učebna
Počítačová učebna
Školní družina
Školní družina
Cvičná kuchyňka
Cvičná kuchyňka
Šatna
Šatna
Tělocvična
Tělocvična