Naše škola » Školská rada

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy (detaily najdete ve školském zákoně). 

 

Složení školské rady

Bc. Zora Šepsová zástupkyně města Nový Bor
Martina Masarová zvolen za zákonné zástupce žáků 
Mgr. Jitka Matoušková zvolena za pedagogické pracovníky


Plán práce školské rady

1. schůzka – říjen

 • schválení plánu práce na školní rok
 • schválení výroční zprávy
 • projednání školního řádu
 • projednání rozpočtu

2. schůzka – leden

 • pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • zhodnocení práce za 1. pololetí
 • koncepční záměry rozvoje školy

3. schůzka – červen

 • zhodnocení práce za školní rok
 • podněty pro výroční zprávu
 • projednání přípravy rozpočtu
 • projednání hospodaření školy
Z vánoční besídky
Z vánoční besídky
Z vánoční besídky
Z vánoční besídky